Vill du göra verklig skillnad?

Genom ett unikt samarbete mellan näringsliv och biståndsorganisationer vill vi visa vilka möjligheter som finns när organisationer arbetar tillsammans. Det är många som pratar om frågan kring utsatta EU-medborgare som tigger, men inte så mycket görs. Vi tror också på samtal om denna komplexa fråga och välkomnar fler att vara en del i sådana samtal, men vi tror också man med handling kan göra skillnad och att mer kan göras. Att stödja denna kampanj är ett sätt.

Vi har inte alla svar på vad som kan och bör göras, men vi tror att vi gemensamt – näringsliv, organisationer, myndigheter, allmänhet och politiker – har tankar och idéer att bidra med.

Låt oss arbeta tillsammans.Insamlade medel går direkt till insatser i Rumänien genom:Stöd oss via Swish, Plusgiro eller Bankgiro!
Organisationsnummer: 802496-1073

123-592 34 61

76 23 71-3

5011-3851

Intäktsflöden

Köp vår solidaritetssymbol

Köp vår solidaritetssymbol tillverkad lokalt i Rumänien av Dece Clothing. Köp den för 100:- och bidra till fler arbetstillfällen i Rumänien och skapa möjligheter för fler att få varaktig förändring.

För beställning maila info@hjalpmanniskorsomtigger.se

Berättelser från Rumänien

Genom att samla in pengar till organisationer som bedriver verksamhet för att minska fattigdomen och öka välfärden i utsatta EU-medborgares hemländer vill vi göra vad vi kan för att ingen människa i framtiden ska behöva tigga i Sverige. Här följer några goda exempel på projekt som organisationerna driver lokalt i Rumänien.

Försörjning hemma och tiggeriet upphör

Paret Angela Geamanu och Constantin Guzu har varit i Sverige periodvis de senaste två åren. De har sökt arbete men när de inte lyckats med det har de tiggt bland annat i Stockholm och i Linköping. Paret tillhör gruppen rudari.
Läs mer

Tiggeriet och fattigdomen upphör genom lokal ekonomisk utveckling

Familjen Fieraru, är romer. Många fattiga från byn var tidigare på resor till bland annat Frankrike. En del av dessa korttidsmigranter lyckades finna säsongsarbeten men andra såg inte någon annan utväg än tiggeriet. Läs mer

Förändringen har börjat

Något bland det viktigaste när romernas framtid ska omformas är att ge de romska barnen utbildning. Utan det väntar arbetslöshet, och idag är det alltför vanligt att romska barn aldrig går klart skolan. Vissa börjar aldrig skolan.
Läs mer

Vi tar hjälpen hem till romerna!

Oavsett om vi möter tiggande romer med kall hand eller öppen famn kommer de återvända till ett land där de står utan jobb, utbildning och framtidsutsikter. Målet måste vara att ge dem värdighet här, och förändring i sitt hemland.
Läs mer

Fotograf: FCE

After School-projekt som förändrar liv

Familjen Varga är romer. De delar ett enkelt hus med många andra familjer i utkanten av en mindre stad i västra Rumänien. Rummet de bor i är på bara fyra-fem kvadratmeter. För att få in pengar tar pappan olika ströjobb.
Läs mer

Odling ger mat, inkomst och hopp

Tidigare var livet en hård kamp för överlevnad. Nu har Mirela och Flaviu tre växthus där de odlar grödor för att kunna äta sig mätta och även få en liten inkomst. För fem år sedan fick Mirela och Flaviu ett 30 kvadratmeter stort växthus.
Läs mer

Vart går hjälpen?

Insatserna i Rumänien är spridda geografiskt på olika områden. I kartan nedan kan du se några exempel på var de olika projekten sker. Med din hjälp kommer projekten att bli ännu fler och människors livssituation förbättrasHoppets stjärna

Hoppets Stjärna har funnits i Rumänien i mer än 25 år och med den långa erfarenheten av landets historia och situation, går det att ge hjälp som gör skillnad. Förutom mångåriga insatser bland familjer med funktionsnedsatta har vi under många år också hjälpt Romer i Rumänien.


Erikshjälpen

Barnrättsorganisationen Erikshjälpen har i drygt 20 år arbetat för romer i Rumänien. Tillsammans med lokala partner, främst i västra Rumänien, arbetar organisationen långsiktigt inom områden som utbildning (förskolor och läxläsningsprojekt), försörjning (odling och småföretagande), levnadssituation (hygien) samt social integrering (tillgång till identitetshandlingar och myndighetspåverkan).


Hjärta till hjärta

Hjärta till Hjärta arbetar med långsiktiga integrerade insatser i hela lokalsamhällen/områden. Förhållandena förändras – fattigdomen bekämpas och utanförskapet bryts, vilket leder till minskad migration. Organisationen arbetar med Utbildning, Hälsa, Försörjning och Strukturpåverkande insatser (identitet och ägande).

Sprid vidare!

Hjälp oss att hjälpa genom att sprida vår kampanj till fler! #hjälpmänniskorsomtigger

Extrem fattigdom

Många romer i Rumänien lever i extrem fattigdom och diskriminering. En del saknar identitetshandlingar vilket gör att de inte har tillgång till skola, vård och andra viktiga samhällsfunktioner. Erikshjälpen ser bland annat till att familjer blir registrerade.

Utbildning är viktigt

Familjen Varga är romer och bor i utkanten av en mindre stad i västra Rumänien. Barnen har ofta fått jobba för att hjälpa familjen att försörja sig och därför har de haft hög skolfrånvaro och låga betyg. Nu har barnen börjat i ett After school-program. Betygen blir bättre och bättre.

Försörjningsmöjlighet

M, som inte vill att vi skriver ut hela hennes namn, anställdes av klädföretaget Dece för drygt fem år sedan. Innan hon fick jobbet levde hon och hennes fyra barn på motsvarande 200 svenska kronor i månaden och hade det mycket svårt.

Nyheter från vår facebooksida

Våra nyheter publiceras löpande på vår facebooksida. Gilla oss och få uppdateringar direkt i ditt flöde...

Initiativtagare

Samtidigt som vi samlar in pengar inom ramen för kampanjen vill vi diskutera möjliga förändringar på lokal, nationell och EU-nivå med ansvariga beslutsfattare och myndigheter för att komma tillrätta med en situation som i längden är ohållbar. Vi har inte alla svar, men vi tror att vi gemensamt – näringsliv, organisationer, allmänhet och politiker – har tankar och idéer kring vad som kan och behöver göras.

Initiativtagarna som står bakom insamlingskampanjen till de tre ideella organisationerna samt vill diskutera möjliga förändringar är:Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag.City i Samverkan är en icke vinst-drivande medlemsorganisation. Tillsammans med citys aktörer genomförs samverkansprojekt för att förbättra platser och funktioner. Målsättningen är alltid en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla.

FAQ // info@hjalpmanniskorsomtigger.se